Frequently Asked Question

Thanh toán đơn hàng
Last Updated 4 years ago

1)Tôi đã thanh toán giao dịch thành công, nhưng tôi chưa nhận được dịch vụ/hàng hóa?

Nếu giao dịch đã thành công, thì nhà cung cấp đã ghi nhận tương ứng và giao hàng theo quy định của nhà cung cấp.

Trường hợp đã quá thời gian quy định, vẫn chưa nhận được dịch vụ/hàng hóa, Bạn vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ thêm.

2)Tôi thanh toán giao dịch không thành công, tài khoản ngân hàng đã trừ tiền nhưng tôi chưa được hoàn tiền?

Nếu giao dịch không thành công, tài khoản ngân hàng đã trừ tiền Payoo sẽ phối hợp với ngân hàng hoàn tiền, thời gian tiền vào tài khoản ngân hàng của Bạn sẽ theo quy định của ngân hàng phát hành.

Trường hợp, quá thời gian quy định vẫn chưa nhận được tiền, Bạn vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành yêu cầu tra soát giao dịch.

3)Tôi có thể hủy giao dịch sau khi thanh toán thành công?

Quy định hủy giao dịch theo chính sách của nhà cung cấp. Nếu nhận được yêu cầu từ nhà cung cấp Payoo sẽ thực hiện hoàn tiền cho khách hàng theo quy định.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!