Frequently Asked Question

Tổng hạn mức giao dịch qua Ví điện tử Cá nhân
Lần cập nhật cuối 3 năm trước

Tổng hạn mức giao dịch qua Ví điện tử Cá nhân (bao gồm giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ và giao dịch chuyển tiền từ Ví điện tử cho Ví điện tử khác) tối đa là 100 (một trăm) triệu đồng trong một tháng.

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong giây lát!