Frequently Asked Question

Thay đổi email đăng ký ví
Last Updated 3 years ago

Bước 1: Vào trang web www.payoo.vn => Đăng nhập ví điện tử

Bước 2 : Chọn Hồ sơ cá nhân => Tại vị trí bảng thông tin ví điện tử => Chọn thay đổi email => Nhập địa chỉ mail mới => Ấn xác thực

Bước 3 : Khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!