Frequently Asked Question

Thay đổi email đăng ký ví
Last Updated 9 months ago

Bước 1: Vào trang web www.payoo.vn hoặc tại ứng dụng Ví điện tử Payoo => Đăng nhập ví điện tử

Bước 2 : 

- Tại Ứng dụng Payoo => Chọn tài khoản => Chọn Thông tin ví => Chọn email => Nhập email mới và bấm lưu để thay đổi.

- Tại website Payoo.vn => Chọn Thông tin ví => Chọn thay đổi email => Nhập email mới và bấm tiếp tục => Nhập OTP hệ thống gửi về số điện thoại đăng ký ví để hoàn tất thay đổi.

Bước 3 : Khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!