Frequently Asked Question

Thay đổi số điện thoại đăng ký ví
Last Updated 7 months ago

Bước 1: Vào trang web www.payoo.vn => Đăng nhập ví điện tử

Bước 2 : Chọn Thông tin ví => Thêm số điện thoại mới => Nhập số điện thoại mới => Nhập mã xác thực gửi về số điện thoại mới

Bước 3 : Thay đổi số điện thoại mới khai báo thành số điện thoại chính :
- Tại cột Số điện thoại chính => Chọn số điện thoại muốn cài đặt
- Chọn cập nhật
- Hệ thống sẽ gửi mã xác thực đến số điện thoại cũ => nhập mã xác thực để hoàn tất.

Trường hợp không còn sử dụng số điện thoại cũ, bạn vui lòng [Tạo yêu cầu hỗ trợ] để được hỗ trợ xử lý.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!