Frequently Asked Question

Rút tiền từ Ví điện tử ra Tài khoản ngân hàng
Last Updated 3 years ago

1) Tôi thực hiện giao dịch rút tiền thì thời gian tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi là bao lâu?

Thời gian Payoo hoàn tất xử lý giao dịch rút tiền tối đa là 1 ngày làm việc. Quá thời gian này tiền chưa vào tài khoản ngân hàng, Bạn vui lòng liên hệ với hỗ trợ của Payoo.

2) Khi tôi thực hiện rút tiền từ ví ra tài khoản ngân hàng, thì có mất phí hay không?

Phí xử lý giao dịch rút tiền từ ví điện tử ra tài khoản ngân hàng như sau:

TTSố tiền rút Mức phí
1Từ 50.000đ đến 1.000.000đ 5.500 đ/lần
2Từ 1.000.001 đ đến 3.000.000đ 16.500 đ/lần
3Từ 3.000.001 đ đến 5.000.000đ 27.500 đ/lần

(*) Số lần rút tối đa trong ngày/24h: 05 lần.

3) Hạn mức rút tiền từ ví điện tử ra tài khoản ngân hàng là bao nhiêu?

Quy định hạn mức rút tiền từ ví điện tử ra tài khoản ngân hàng như sau:

Số tiền tối thiểu/lần
Số tiền tối đa/lần
Số tiền rút tối đa/ ngày
Số lần rút tối đa/ngày (24h)
50,000
5,000,000
25,000,000
5 lần


4)Tôi có thể hủy giao dịch rút tiền ra tài hoản ngân hàng.

Bạn có thể hủy giao dịch rút tiền khi trạng thái giao dịch là: “chờ hoàn tất”.

Để thực hiện, bạn đăng nhập vào ví điện tử Payoo vào lịch sử giao dịch và tìm kiếm giao dịch cần hủy, sau đó thực hiện theo hướng dẫn.

5)Tôi không thực hiện rút tiền được trên ứng dụng Mobile App?

Payoo đã hoàn thiện tính năng, bạn có thể thao tác rút tiền trên App Payoo.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!