Frequently Asked Question

Dịch vụ thanh toán hóa đơn
Last Updated 9 months ago

1)Tôi truy vấn mã hợp đồng để thanh toán dịch vụ Paybill, hệ thống báo “mã khách hàng chưa phát sinh cước”

Trường hợp này, mã khách hàng của Bạn chưa tới kỳ cước cần thanh toán hoặc đã được thanh toán trước đó. Bạn vui lòng thanh toán vào lúc khác hoặc kiểm tra thêm với nhà cung cấp.

2)Số tiền cần thanh toán khi truy vấn qua Payoo khác với số tiền cước nhà cung cấp đã thông báo cho tôi?

Dữ liệu cước truy vấn qua Payoo do nhà cung cấp trả kết quả cho Payoo, nếu có chênh lệch tiền cước, Bạn vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để được tư vấn thêm.

3)Tôi thanh toán giao dịch thanh toán hóa đơn, vậy tôi có nhận được được hóa đơn đỏ (GTGT) không?

Hóa đơn đỏ (GTGT) nhà cung cấp sẽ gửi cho khách hàng theo quy định của nhà cung cấp. Bạn vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để được tư vấn thêm.

4)Tôi đã bị cắt dịch vụ, nếu thanh toán qua Payoo có được mở lại dịch vụ ngay không?

Tùy theo quy định của từng nhà cung cấp, sau khi thanh toán thành công, Bạn vui lòng liên hệ với Nhà cung cấp thông báo và hỗ trợ mở lại dịch vụ theo quy định.

5)Tôi đã thanh toán hóa đơn qua Payoo, nhưng tôi vẫn nhận được tin nhắn/ giấy báo cước từ nhà cung cấp.

Nếu Bạn đã thanh toán thành công, nhà cung cấp đã ghi nhận kết quả tương ứng. Trường hợp Bạn vẫn nhận được giấy báo cước có thể nhà cung cấp đã in trước đó, còn tin nhắn là hệ thống tự động gửi theo định kỳ. Bạn vui lòng bỏ qua giấy báo cước/ tin nhắn nếu đã được xác nhận thanh toán thành công hoặc cung cấp biên nhận thanh toán cho nhà cung cấp.

6)Tôi muốn hủy giao dịch thanh toán hóa đơn?

Tùy theo quy định của từng nhà cung cấp có hỗ trợ hủy giao dịch hay không. Bạn vui lòng gửi email đến hỗ trợ của Payoo (Support@payoo.vn) để được hỗ trợ thêm nhé.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!