Frequently Asked Question

Dịch vụ nạp topup điện thoại
Lần cập nhật cuối 3 năm trước

1)Tôi nạp tiền điện thoại bằng hình thức nạp topup nhưng số tiền nạp vào tài khoản điện thoại của tôi không đủ/thiếu?

Giao dịch thành công, hệ thống sẽ cộng đúng số tiền (mệnh giá) bạn đã thực hiện nạp. Trường hợp này, có thể do bạn sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng của nhà mạng (ứng tiền, nhạc chờ …) khi nạp tiền hệ thống sẽ tự động trừ tiền.

Bạn vui lòng liên hệ nhà mạng để được hỗ trợ thêm nhé.

2)Tôi có thể hủy giao dịch paytopup?

Giao dịch Paytopup có thể hủy giao dịch với lý do nạp nhầm mệnh giá và nạp nhầm số điện thoại.
Bạn vui lòng liên hệ với hỗ trợ của Payoo để được hướng dẫn thêm nhé.


Vui lòng chờ!

Vui lòng chờ... trong giây lát!